Tiểu cảnh chậu thủy tinh như một khu vườn mini trong nhà với đầy đủ nhà cửa, con người, cây cỏ … vô cùng sinh động. Các loại cây cản trồng trong chậu thủy tinh rất dễ trồng, là lựa chọn hoàn hảo cho bất cứ ai, kể cả những người không có thời gian chăm sóc 1 khu vườn thực sự.